Duygusal Zeka

Zekâdan bahsedildiğinde çoğu insanın aklına IQ testleri gelir. Fakat günlük konuşmalarımızda zekâyı daha geniş bir anlamda kullanırız. Hızlı öğrenen, güzel konuşan, yerinde kararlar alan, problemleri sistematik ve etkili olarak çözen insanları zeki olarak nitelendiririz.

Zeki insanın bu tanımı IQ testlerinden yüksek puan alan insanlardan bahsetmez. Duygusal zekâ veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.

Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ’nın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.

Bazı psikologlar, duygusal zekâ ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler.

 
 

Aşağıdaki formu kullanarak İletişime geçebilirsiniz.

 
 

İletişim Formu