Etkili Dinleme

Dinleme konuşmanın algılanma boyutunu oluşturmaktadır. Birey söylenenleri algılayıp anlamlandırmasıdır.

Birey, okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturur. Yapılan araştırmalar, bir kişinin insanlarla birlikte olduğu sürenin %42’sini dinlemekle geçirdiğini, öğrencilerin okulda öğretmen ve arkadaşlarını günde 2,5-4 saat dinlediklerini, okul başarısının da öğrencinin dinleme yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektedir.

Dinleme, kişinin başarısını önemli ölçüde etkileyen ve geliştirilmesi gereken bir ders çalışma becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenciler bu beceriyi geliştirebilmek için, dinleme sürecini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenleri iyi anlamak ve buna göre gerekli önlemleri almak zorundadır

 
 

Aşağıdaki formu kullanarak İletişime geçebilirsiniz.

 
 

İletişim Formu