Başlangıç / Kişisel Gelişim Eğitimleri / Stratejik Marka Yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi

Çağdaş anlamda ürünlerin markalanması ve marka adı kullanımına ise 19. yy. sonlarına doğru başlanmıştır. Üreticiler, farklılaşma amacıyla ürünlerine ad vererek, koruma için patent almışlar ve reklamı kullanarak toptancı ve perakendecilerin üstünde müşterileri ile doğrudan iletişim kurmuşlardır.

Üreticilerin bu yöndeki çabaları, marka yaratmanın doğuşu olarak değerlendirilmektedir.

Marka, bu gelişim sürecinde ürünü niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da tüm bunların bileşimi olarak ürünü diğer ürünlerden ayıran bir karakter olarak tanımlanır.

Üreticilerin güçlenmesi ile ürünlerin markalama süreci başlamış ve marka adı ile birlikte logo ve görsel semboller ürünlerin farlılaştırılmasında temel bir araç haline gelmiştir.

 
 

Aşağıdaki formu kullanarak İletişime geçebilirsiniz.

 
 

İletişim Formu