Telefonda İletişim

Programın Amacı :

Müşterilerle kurulan ilişkilerde sözlü iletişimin etkili olduğu kadar yazılı iletişim de son derece önemlidir. Dolayısıyla her iki türlü iletişimde de etkili yöntemleri kullanmak kurum açısından müşterilerin ihtiyaçlarını doğru anlama, iş dünyasında yaşanılacak bir takım aksaklıkların asgariye indirilmesini sağlamada yardımcı olacaktır.

Katılımcılar program sonunda etkili yazma teknikleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

 
 

Aşağıdaki formu kullanarak İletişime geçebilirsiniz.

 
 

İletişim Formu